Zaloguj się przez Facebooka! Zarejestruj się!

rzeźba BIałęj Wielbładzicy
Digart - ogólnie  | 07.10.2016 @10:32:18

~Bacara    07.10.2016 @10:32:18
Opis rzeźby ?Biała Wielbłądzica?
Autor rzeźby: Członek Związku Artystów, Członek Związku Architektów, Członek Międzynarodowego i Rosyjskiego Związku Artystów przy UNESCO: Gasanow R.M.

W naszych niespokojnych czasach, kiedy na świecie jedne granice zacierają się i pojawiają się drugie, kiedy ludzkość patrzy w głąb swojej historii w nadziei zobaczyć drogę odnowy, nowym znaczeniem napełniają się tradycyjne pojęcia: Północ, Południe, Wschód, Zachód ? artyście rozmyślającemu o życiu nie jest łatwo znaleźć formę aby wyrazić swoje myśli i uczucia.
Rzeźba Ragiba Gasanowa ?Biała Wielbłądzica? ? jest rezultatem twórczych poszukiwań historycznego procesu formowania się filozofii i religii Starożytnego Wschodu. To unikalne dzieło powstawało przez dwa dziesięciolecia. W tym czasie znany azerbejdżański rzeźbiarz, jako uczony i artysta pracował nad swoim dziełem, żeby maksymalnie w pełni zrealizować przemyślenia, żeby rzemiosło nie ograniczało twórczości i powstałe dzieło nie okazało się rezultatem chłodnej spekulacji rozmyślań i analizy a okazało się całością i poetycznym, zrodzonym jak by jednym oddechem.
Rzeźba ?Biała Wielbłądzica? ? to zbiorowy obraz Starożytnego Wschodu. Kult ?Białej Wielbłądzicy? istnieje już kilka tysiącleci. To zadziwiające zwierzę od niepamiętnych czasów żyje razem z człowiekiem, pomagając jemu przeżyć i stanowi nieodłączną część Wschodniej kultury, sposobu życia. Wyobrażenie wielbłąda głęboko zakorzeniło się w folklorze wschodnim i sztuce. Opowiadania przekazują, że Biała wielbłądzica była u Proroka Mahometa.
W postać ?Białej Wielbłądzicy? autor włożył trud i miłość, uduchowienie i pokorę, w pełnym zakresie przejawił w tym unikalnym dziele wzlot myśli twórczej, głęboką filozofię i nawyki wysokiego mistrzostwa.
Wygląd Białej Wielbłądzicy jest łagodny i dostojny. Pojawia się ona przed widzem realna i czarodziejska, jak jaśniejący obraz ze wschodnich bajek i razem z tym zadziwiająca i wiarygodna w swoich formach, masie i konturach.
W obrazie tej rzeźby autor zawarł różne style: surrealizmu i klasycyzmu, monumentalizmu i precyzyjnej jubilerskiej obróbki.
W rezultacie, przed nami prezentuje się wspaniała i dokładnie przemyślana kompozycja, porażająca swoją niepowtarzalnością i pięknem.
Przybliżając się do rzeźby i rozróżniając coraz to drobniejsze detale widz zostaje oczarowany całą tą subtelnie zorganizowaną polifonią opowieści, które odkrywają się jedna za drugą, przykuwając uwagę, zmuszając odgadywać alegorie, metafory i symbole, zachwycając mistrzostwem wdrażania form, rytmami kaligrafii, pomysłowością kompozycji.
Biała wielbłądzica w swoim bezpośrednim znaczeniu niesie w sobie wieloznaczne obrazy Wschodu, jego historii, kultury, życia.
Nie można znudzić się podziwem dla umiejętności i miłości, którymi rzeźbiarz nie tylko wypełnił epizody, ale i zebrał, skomponował całą tę masę postaci, opowieści, tekstów, podporządkowując je jednej zasadzie, jednemu sensowi, jednej formie.
Biała wielbłądzica postrzegana jest jako metafora tej ziemi Wschodu, która wydała z siebie wielkie cywilizacje, które pozostawiły ślad w kulturze ludzkości. One zaginęły, rozpuściły się w czasie, przypominając o sobie legendami i runami. Inne istnieją do dziś. Na tej ziemi rządzili królowie, pracowali rolnicy i rzemieślnicy, zasiedlali ją ludzie prości i wielcy poeci, mędrcy i uczeni. Tu powstał szczególny stosunek do życia, przyrody, ludzkiej osobowości.
Aby przekazać swój zamysł, rzeźbiarz znalazł oryginalny sposób organizacji kompozycji. Komórkowe architektoniczno- dekoracyjne formy, podobne ożebrowaniu gotyckiego kościoła poruszają się wznosząc w górę. Ich konstruktywna logika posiada swoja estetykę. Jednocześnie te komórki organizują ?podtrzymanie? całej konstrukcji, wypiętrzając piętro za piętrem, podporządkowując się apodyktycznemu, silnemu, niepohamowanemu dążeniu w górę i, dosłownie uzewnętrzniając metaforę kościoła, będącego obrazem wszechświata, stworzonego w harmonii przez Najwyższego.
Wielkie wieloosobowe sceny sąsiadują z figurami alegorycznymi. One zamieniają się nawzajem w wielobarwnym kalejdoskopie ?wschodniego życia?: szachiści i rusznikarze, astronomowie i garncarze, poganiacze wielbłądów i tancerze. Tutaj znajdujemy też sceny znanych w opisach pojedynków poetów i alegorie nauk i sztuk, tutaj uczniowie w medresie i żołnierze. Tutaj wesele i procesja pogrzebowa. Tutaj i głośny bazar i radosny Kurban Bajram. Tutaj i postaci biblijne i derwisze, obrazy chtoniczne i boskie. Wszystkie detale rzeźby, także te najmniejsze, mają znaczenie. Oczy Wielbłądzicy wykonano w postaci sów, co oznacza mądrość.
Rzeźba spoczywa na postumencie w postaci wielostopniowej piramidy, będącej symbolem męskiego i żeńskiego początku yin i yang, w centrum którego usytuowany jest podwójnie spiralny, emocjonujący swoim potężnym i władczym rytmem, koronowany wąż, ochraniający ziemski glob.
Każda scena przeniknięta jest ruchem, subtelnie skoordynowanym z ?wielką formą?. Kompozycje figuralne, wykonane w wypukłorzeźbie przeplatają się ze znakomicie napisanymi tekstami koranicznymi, wpisanymi w medaliony. Skomplikowana gra światłocieni na powierzchni rzeźby, dekoracyjność, przypomina w jakimś momencie o luksusowym wschodnim dywanie: duże formy zawierają małe, organizują je i podporządkowują, figuratywne i orientalno-dekoracyjne motywy przeplatają się, nie dopuszczając do pustki i niezapełnienia. Idea pełni życia, pełni bytu jest zrealizowana poprzez obfitość i różnorodność tematów i form, a chłodna, literalna symetria zastąpiona jest odpowiednikami mas.
Subtelnie przytoczona zasada kompozycyjnej równowagi pozwala uchronić się od oschłości. Całe dzieło w całości łączy jakość monumentalności i jubilerskiej dokładności w obróbce detali, uderzająca organiczność, podporządkowanie detali całości, harmoniczność w rozwoju logiki opowieści i, co szczególnie ważne, pozytywne nastawienie i gloryfikacja wszech rzeczy.
Autor tego dzieła, idąc śladem dawnych wschodnich tradycji, i wykorzystująca unikalną metodę swoje twórczej fantazji, stworzył dzieło, wcielające w konkretnych formach niektóre uniwersalne ludzkie byty, mapę świata w pełni i w pięknie, swoja symfonię Wschodu.
Tym sposobem rzeźbiarz, swoją unikalną kompozycją, ukazuje rozumną od ponad 1000 lat potrzebę uduchowionej duszy człowieka żyć i odczuwać siebie jako jeden podmiot z Przyrodą i Wszechświatem. Niewątpliwie, unikalne dzieło ?Biała Wielbłądzica? zajmie godne miejsce w świecie kultury i zostanie jednym z wzorców monumentalno-stosowanej sztuki.
????????????????????????????????????
Kandydat nauk historycznych, orientalista, historyk sztuki, S.HromczenkoDokument Rady artystyczno-ekspertskiej w większości nieczytelny

MOSH ROSJI
(Moskiewski Związek Artystów)
RADA ARTYSTYCZNO ? EKSPERTSKA
Rosja ????.. Moskwa , ul. ??????. Dom ??.

Protokół ? 18/1
Moskwa 12 grudnia 2007 r

(z dających się odczytać wyrazów można dojść do wniosku, że Rada artystyczno-ekspercka, na wniosek rzeźbiarza Gasanowa Ragiba dokonała oceny szacunkowej wartość finansowej ozdobnej rzeźby ?Biała Wielbłądzica? wykonanej w mieszanej technice, odlaną w miękkim metalu (prawdopodobnie z dodatkiem ozdób ze złota ? czego nie udało się wyczytać ze złej jakości kopii dokumentu) o rozmiarach: 150x120x69cm.
Na drugiej stronie dokumentu pojawiają się szacunki różnych detali i ornamentów rzeźby (trudne do odczytania)
??????..
??????..
Punkt 2.5 ???????????.
RAZEM model w miękkim materiale: 19 676 449 rub 45 kop (co przy kursie rubla do dolara z grudnia 2007 r (24,55 rub=1 usd) daje kwotę ok: 801 500, 00 USD)
RAZEM twórcza część w sumie: 19 775 808 rub 36 kop 9 w 2007r grudzień = 805 532,00 usd)
3. po zamianie (przetworzeniu?) w twardy materiał, rozliczeniowa wartość orientacyjnie:
3.1 po zamianie (przetworzeniu ?) w mieszany materiał i pod warunkiem autorskiego nadzoru (?) krańcowa wartość gotowego wyrobu w materiale(?) 19 775 808 rub 36 kop. 19 775 808 rub 36 kop x 1,2 x 1,1 ? 32 405 892 rub 15 (co przy kursie rubla do dolara z grudnia 2007 r (24,55 rub=1 usd) daje kwotę ok: 2 135 000, 00 USD)
3.2 po zamianie (przetworzeniu ?) w odlew z metalu z woskowego modelu pod warunkiem autorskiego nadzoru (?)wartość gotowego wyrobu w materiale 19 775 808 rub 36 kop. 19 775 808 rub 36 kop x 2,0 x 1,1 ? 63 282 586 rub 75 kop (2 577 702,00 usd)
Poniżej pieczątki i podpisy ekspertów


!grzegorz8smy    07.10.2016 @10:33:38
ale baktrian czy dromi?
~Bacara    07.10.2016 @10:34:34
mam pytanie gdzie moge sprzedać te rzeźbe
~Bacara    07.10.2016 @10:35:30
nie rozumiem panie grzegorzu?
~Bacara    07.10.2016 @10:41:29
baktrian
!grzegorz8smy    07.10.2016 @11:12:20
generalnie jest srogo..
!grzegorz8smy    07.10.2016 @11:13:59
a jakiś konterfekt uwiecznionego żyjątka?
~Bacara    07.10.2016 @11:19:02
moge podesłąć panu na meila
~Bacara    07.10.2016 @11:27:23
zdjecie jest w digarty......
^Halidar    07.10.2016 @11:34:17
Holy shit!
_______
Shameless promotion: http://www.Halidar.com
~Bacara    07.10.2016 @11:41:16
jeśli chcesz moge ci ja sprzedać ma na sobie 4 kg złota
*Grzeczny    07.10.2016 @11:49:21
Najlepiej pójść z..., no, ze zdjęciem i opiniami ( bo przypuszczam, że rzeźba "ciut" waży... ), do dobrej galerii w okolicy albo od razu w stolicy - zwłaszcza, jeśli sprzedają rzeźby, albo do domu aukcyjnego - największa szansa na znalezienie klienta...
^Kazejin    07.10.2016 @13:08:16
Dobre było by dodać więcej zdjęć we właściwym rozmiarze, napisać konkrety, a nie bełkot. Ale moment, to nie serwis od tego, ups.
*michalkoziol    07.10.2016 @14:55:17
Biorę za 10 pln
_______
Dbam o Wasze zdrowie psychiczne.
http://asset-6.soup.io/asset/7476/1854_60e3.gif
^Halidar    07.10.2016 @15:06:40
15!
_______
Shameless promotion: http://www.Halidar.com
*KrzysztofSierpien    07.10.2016 @16:28:47
za flaszke, ale pijemy razem
_______
Digi Art - Dawni użytkownicy DA
https://www.facebook.com/groups/1648746785395010/
!grzegorz8smy    07.10.2016 @17:18:57
a skala jaka tego wielbłąda?

bo serio, to wcale nie jest takie pochopne..
!grzegorz8smy    07.10.2016 @17:19:23
wielbłądzicy, przepraszam..
wyślij odpowiedź
Aby dodać odpowiedź musisz się zalogować.

Jeśli nie masz jeszcze konta w digarcie, załóż je lub zaloguj się Facebookiem!
 
Zaloguj się przez Facebooka! Załóż konto w digart.pl Zaloguj się do digart.pl
szukaj na forum
Szukaj:
Forum:

najnowsze wątki na tym forum
przejdź do innego forum
© 2001-2017 Grupa Onet.pl SA - digart.pl v.6
RSS Wszelkie materiały i wypowiedzi zamieszczone w serwisie należą do ich autorów. Grupa Onet.pl S.A. i zespół digart.pl nie odpowiadają za ich treść.
strona główna | regulamin | zasady korzystania | faq | załoga | RSS | reklama | kontakt