Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Zgadnij kto
!galar | rysunek / fantasy

zmodyfikowany rysunek, którego wcześniejsza wersja ukazała się w antologii "Obcy"Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.