Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Wiedeń 04
!GregW | rysunek / architektura

Ostatnia już praca plenerowa z Wiednia. Kamienica przy Getreide Markt.
Światło uchwycone około 18 : 15

Akwarela 50x65 cm
Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.