Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
szkice szkolne
!nail85 | rysunek / komiks

szybkie szkice na dluuugich wykladach z socjologii kultury i histori sztuki.

Szkicowalem cienkopisami o gr. 0,3 i 0,5Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.