Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
rzeka
!janurz | poezja / formy klasyczne

rzeka


okręcasz się na palcach. idziesz.
w tym pustym miejscu już kiełkuje czas, ale
to zawieszona obietnica. na zawsze
zostanie ten stukot obcasów we wszystkich

kawałkach, których słuchaliśmy. i pewność.
okręcasz się na palcach. idziesz.
przed tobą już majaczy ta sama rzeka, ale
to zawieszona obietnica. na zawsze.


Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.