Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
wezwanie
!OjciecRene | rysunek / komiks

gordon zajęty wizją lokalną na miejscu przestępstwa zostaje nagle odciągnięty od swych powinności...o co może chodzić?Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.