Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
w innej czasoprzestrzeni
+azmii | malarstwo / akt

65/95cm olej na płótnie

Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.