Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
MOURNER
!JakkaS | rysunek / concept art

Starsza praca na COW.

MOURNER
Zwierzę to zamieszkuje morza i oceany. Jego "¶piew" jest tak smutny, że gdy ¶piewa niebo zaczyna "płakać". Powszechnie znane s± przypadki, że ¶piew tych zwierz±t potrafił przywołać deszcz a nawet prawdziwy sztorm.

Przypisanie sobie autorstwa cało¶ci lub czę¶ci cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolno¶ci lub pozbawieniu wolno¶ci do lat 3.