Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
monstfur pentaptyk
!monstfur | grafika / concept art

Pentaptyk - typ nastawy oltarzowej, podobnej do tryptyku lecz skladajacej się z czesci srodkowej i dwoch par skrzydel. Sposob umieszczenia i konfiguracja skrzydel moze byc rozmaita. Obie pary skrzydel lub jedna z nich moga byc umieszczone na zawiasach i te ruchome skrzydla mogą byc zamykane i otwierane w zalezności od potrzeb, np. od liturgii danego dnia, tak by ukazywane obrazy odpowiadaly charakterowi nabozeństwa..Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.