Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Diler
!PanKoziol | rysunek / komiks

dołączając się do http://www.digart.pl/praca/1586314/gozdzikowa.html
..........................................
rysunek ukazał się w "Tygodniku Podlaskim" nr 11/2008
Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.