Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Hiruś
!jargach | rysunek / portret

inny majFrien Hirek, mocarz o gołębim Sercu

no to ja Hirka przedstawiłem, a teraz przedstawi się On sam:

sytuacja

Co jakiś czas inaczej was

Słyszeć, widząc uśmiechem obdarzyć

I wcześniej niczym, bez odróżnienia,
takie nasze...

Piękno przemijania

Ileż oddechów i siły warte

...nasze spotkanie

witam.

HirekPrzypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.