Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
BOOCATCH
!JakkaS | rysunek / concept art

Kolejny COW.

BOOCATCH
These creatures live on banks of many shallow rivers on Mart VI. They spend almost whole day standing in the water and catching fish and other small creatures. If they notice a fish hiding behind a stone or a tree root they try to scare it out of it's hiding.. They set up a trap... They clap with their "back-limbs" and when the prey shows up they catch it with their "beak"...

Pozdrawiam
KubaPrzypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.