Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
voodoo queen
!chris73 | rysunek / ilustracja

nowoczesna wersja wiedzmy... kurze lapki, oczy zaby no wiecie voo dooPrzypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.