Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Piks & Kwasik
!sledziu | rysunek / komiks

Seria trzech pasków, które narysowałem dla agencji, obsługującej Heyah. Poszedł drugi, plażowy.Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.