Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
półtusk!!!
!OjciecRene | rysunek / komiks





hehe,zadko 1914 wyskakuje w górę,aby zadać śmierć każdemu,kto zapuści się w leśne ostępy Serbskich Lasów...tym razem jest to Półtusk!!!

kto wyjdzie z tego starcia cało,a kto da dupy?:P

mech,mech...będzie więcej Półtuska,moi drodzy,bez obaw





Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.