Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
hieny
!poprostuANDRZEJ | rysunek / ilustracja

Ilustracja do nowej wersji gry "Inwigilacja" http://www.kuzniagier.pl/Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.