Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
która?
!OjciecRene | rysunek / komiks

tak,moi droszy-kapitan Ygloo powracza ze sracza!!!:D

HIHI,zmieniam 'i" na "y" coby nie naruszać praw autorskich:D

Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.