Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Profil dziewczyny
!nail85 | rysunek / portret

Pastel na kartonie - z powodu chwilowego braku farbale niedlugo nowy duuuzy obraz. A na razie misja Amsterdam!Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.