Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
GOG Girl
!sledziu | rysunek / komiks

Okładka ulotki serwisu GOG.COM ---> http://www.gog.com Nawiązanie do Kill Billa aż nadto oczywiste. W ramach usługi wykonałem jeszcze parę komiksowych szortów i pocztówkę. Endżoj!Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.