Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
mentor
!poprostuANDRZEJ | rysunek / ilustracja

nomadic chronicle

Tym razem produkcja w 90% stworzona w przychodni wojskowej przy ulicy dombrowskiego. Nie zapraszam.Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.