Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
kto...?
!OjciecRene | rysunek / komiks

hehe,kolejny wróg przekracza próg...dobrego smaku:D

dla fanów i antyfanów Magneto:D

Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.