Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
maszyna
!gagatka | rysunek / wizje

wacom, painter i szop

maszyna do usuwania wspomnień
ptasi trupek? - nie mam pojęcia
interpretacja dowolna
Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.