Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Gdański Diabeł, str2
!iquorek | rysunek / komiks

druga strona, jak wyżej

btw. całość oparta jest luźno na legendzie "O wygnaniu diabła z Gdańska"Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.