Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Epickich Świąt
!iquorek | rysunek / ilustracja

Jak w tytule

od jutra zaczynam rysowanie nowego albumu Rycerza! O czym będzie? Jak się skończy? Czy ktoś go wyda? O tym i innych rzeczach dowiecie się w przyszłości, na razie wchodzić tu http://rycerzjanek.blogspot.com .

autopromocja ftw!Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.