Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
wielokrotny:D
!OjciecRene | rysunek / komiks

tak,moi mili,Batman powraca!!!!:D

zmienił się nieco,ciągle skrywał się w cieniu,tym razem uda-ło mi się rzucić nieco więcej światła na niego...na Pana Mrocznego:D

Batman przyfrunął z uniwersum DC
Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.