Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
OIOB
!oreks | rysunek / ilustracja

O inteligentach obwoźna ballada

Inteligenci objazdowi na etatach
Szarych komórek czyli poprawiaczy świata
Koryfeusze bez adresów w aktach stałych
Obwoźna armia egzorcystów doskonałych
Egalitaryzm noszą stale w butonierce
Pro domo sua nigdy ich nie swędzą ręce
Animatorzy cnót wszelakich nieprzekupni
Orędownicy ascetyczni i okrutni
Buch do aktówki
Bryk z nasiadówki
Fiszki z impasów
Strzałki z kompasów
Slajdy z techniki
Fotki z omłotki
Kruczki z nauczki
Ankieto - druczki
Ruch robić , ruch robić , ruch robić , ruch....
Tu się nadrobi
Tam się załata
Rosną im dzieci
Więc musi tata
Walą się zgrabnie
Plany i płoty
Nasz polski syndrom
Poliidioty
Inteligentów objazdowych nie policzysz
Choć notorycznie będą ci mieszali szyki
Nim się spostrzeżesz już wyruszą w inne sfery
Żeby fedrować kontrowersje i chimery
Hydroterapię zastosują z wizytówką
W przerwie urobią mordoklejką , mleczną krówką
Coś kolorowe narysują na tablicy
W czynie społecznym postawionej gdzieś świetlicy
Buch do aktówki...


Andrzej CiachPrzypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.