Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Krucza Wieża
!bartekstefanowicz | rysunek / inne

jedna z ilustracji dyplomowych (docelowo tylko czerń i biel, ale pokusiłem się o kolor tutaj)

Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.