Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
RO'DOS
!JakkaS | rysunek / concept art

Temat konceptu: asymetryczne stworzenie.
Stworzenia zbudowane z kryształu, które mogą dowolnie się rozwijać – mogą posiadać dowolną liczbę odnóży, oczu itd. Jednak pozostają zawsze asymetryczne. Struktura społeczna maja podobną jak u mrówek tyle, że nie ma tam królowej. Za obronę kolonii odpowiedzialni są wojownicy hermafrodyci a za rozmnażanie połączone w pary samice i samce. Więcej poniżej.

Całość wykonana w PS. Oryginał: 5550x3050px. Czas: około 5-6 godzin.


------------
RO'DOS
aka Crystal Ant

It's a amazing new spicies that was discovered not long ago. Its dissimilarity comes out of body
structure based on crystal, in contradistinction to other known organisms. Explorers have proved their existance founding some representatives living in the caves under the surface of Athanos planet. It's confusing, they feed the same matter they are made of. Plotanium crystals filling caves are part of their diet. This fact explains the ability to change shape, like need for having another leg or eye is being accomplished after few weeks. Their community structures resemble ants' community with the diffrence - they don't have any Queen. That's why they are called The Ro'dos Ants (aka Crystal Ants). Their growth is puzzling as well. After "birth" specimen can become one of three different kind of creatures: Hermaphrodites - big, strong but sterile warrior caste; Males or Females - workers and breeders that lay eggs and take care of the offspring. All speciman except hermaphrodites look for opposite sex to stick to for the rest of their live. Even that doesn't change their asymmetry.Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.