Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Mirror Funkcjioniren
!monstfur | malarstwo / graffiti

pękło strudzone lustro w końcu. Szablon + akryl, odbity w bramie, wysokość ok. 2,3m. Berlin - KreuzbergPrzypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.