Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
post
!OjciecRene | rysunek / komiks

tak,tak kochani,choćbyście nie wiem jak chcieli,musicie być twardzi,hardzi i srodzy...trzymajcie wasze pragnienia na wodzy!

Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.