Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
po ogonie
!OjciecRene | rysunek / komiks

daję w kolorze dla odmiany

jakoś tak Lassie chcąc nie chcąc przylgnęła do tych świrów

kolejna scenka projektu "Demon i panna Rasputin"całość,narażając się na grzywnę i proces,wydrukuję black and white:P

no dobra,tylko dla siebie:P

postaci z Hellboya(może oprócz Lassie,ale kto to wie)Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.