Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
EMENDATIO
!JakkaS | rysunek / concept art

Koncept na konkurs na CA.org
Temat był dość dziwny bo..."50". Należało stworzyć koncpet powiązany jakos z 50tką.

Oto co napisałem (wybaczcie dość sztywny tekst ale powstawał w pośpiechu) i narysowałem.
Miłego oglądania i czytania.

Pozdrawiam
Kuba

-----------------
Emendatio

„...Rok 2050. Układ planetarny Mokka.
Wojna domowa podzieliła planety. Wierni staremu porządkowi stanowią mniejszość pragnąca aby wszystko było jak dawniej. Jednak większość planet chce zerwać z militarnymi rządami przeszłości. Powstają dwie frakcje. Mniejsza, z dyktatura militarna oraz większa (zrzeszająca 80% planet) z siedzibą senatu na planecie Kork...”

„..Rok.2097. Układ planetarny Mokka.
Wracający z misji naukowej statek „MMS-290 Wiedza” podchodzi do lądowania do planety Kork. Z powierzchni planety dochodzi sygnał alarmowy. Poza tym panuje kompletna cisza w eterze. Wołanie brzmi..”... do mieszkańców planety Kork.....Rząd stracił panowanie nad sytuacją. Wszystkich zdolnych do opuszczenia planety wzywa się do udania na sąsiednie planety ........i przekazanie informacji o pladze.......”

”....”Wiedza” dolatuje do ostatniej planety republiki, której do tej pory nie odwiedziła. Wszystkie pochłonęła plaga....Wszystkie zamieniły się w pustynie a jej mieszkańcy zginęli...a właściwie zostali pożarci żywcem. Małe organizmy, które próbowano unicestwić wszelkimi dostępnymi środkami zniszczyły wszelkie żywe istoty na planetach. Zaczęły od roślin a skończyły na ludziach i zwierzętach....Z baz danych planetarnych stacji badawczych wynika, że ogniska plagi zaczynały się na plantacjach zburz i traw....Prawdopodobnie organizmy, których nie dało się zniszczyć, zostały podrzucone wraz ze zbożem przeznaczonym na uprawy.... Najprawdopodobniej odpowiedzialny jest za to Cesarstwo Mokka, druga strona konfliktu.....”

”...Załoga „Wiedzy” jako jedyni ocaleni, postanowili zrobić jedyne co im pozostało. Schwytali na ostatniej z odwiedzonych planet klika niebezpiecznych organizmów i skierowali swój statek ku planecie Kish-2. Sercu Cesarstwa, miejscu gdzie prawdopodobnie organizmy przyszły na świat...”

„...Rok 2797. Układ planetarny Mokka.
Statek badawczy obcej rasy opuszcza układ planetarny. Na wszystkich planetach i księżycach na, których warunki sprzyjały powstaniu życia znaleziono tylko szczątki bądź nieliczne egzemplarze jednego bardzo agresywnego gatunku....”

---

Emendatio.
Ten doskonały organizm jest dzieckiem laboratoriów naukowych na plancie Kish-2. Naukowcy wojskowi starali się stworzyć orgiazm zdolny zniszczyć wszelkie życie i jednocześnie na tyle odporny aby bronić się przed wszystkimi próbami unicestwienia go. Wiele lat próbowana tak ukształtować strukturę DNA stworzenia aby mogło sprostać każdym przeciwnościom i warunkom. Niestety ciągle organizm był daleki od doskonałości... Dopiero po 25 latach badań doktor Natasza Bazukin wymyśliła sposób na to aby organizm był niezniszczalny, zdolny do zaadaptowania się w każdych warunkach. Dodała do jego łańcuch kolejny, „pusty gen”. 50 gen - gen doskonałości.

--------------------------

Emendatio [Dzięki Szmitek za tłumaczonko. :D]

“… Year 2050. Mokka Planetary System.
Civil War divided planets into two fractions. Smaller one submitted to military guidance is eager after everything to be just like before. But the others, uniting 80% of the planets, wants to break with dictatorship.”

“… Year 2097. Mokka Planetary System.
Walking back scientific spaceship “MMS-290 Knowledge” docks on Kork planet, when unexpectedly distress signal is transmitted from surface. The rest of the bandwidth is clear. Message goes: … Kork citizens… the government can’t deal the situation anymore. Anyone able to move to other planet is pleased to do it immediately… and impart news about plague."

… “Knowledge” gets the last allied planet. As just as rest of the Republic planets, this one is dilapidated by plague. All regions turned into deserts and all humans died… eaten alive exactly. Small organisms, that brought total destruction, first of all laid waste to vegetation and then annihilated animals and human being. Analysis of planetary science stations’ databases show that plagues usually start at points where grass and grain were seeded. Probably these organisms were smuggled with the seeds for grain-growing. Unfortunately, no one expected such a betrayal, and the detection come off when it was too late to stay its progress. There are reasons to believe that Empire Mokka is responsible for that, the second side of the conflict…

…The crew of the “Knowledge”, the only survivors, decided to do the last thing left. They caught a few specimen of these dangerous organisms while they were on the planet surface, visited lastly. Then turned their spaceship to the planet Kish-2, the center of the Empire, where probably creatures were created…”

“… Year 2797. Mokka Planetary System
After probing Mokka Planetary System, Alien Explorer leaves this area and continue its journey. They are disappointed of what they have seen. On all planets and satellites, expected to be inhabited, there were found and collected only one species. They found also many ruins, so probably citizens left faced with great danger or were killed by these little but very aggressive creatures…”

---

Emendatio.
This perfect organism is a result of scientific laboratories’ researches on planet Kish-2. Military scholars tried to create species able to destroy all form of life and being resistible to almost everything. Many years they worked hard on DNA chain to make an organism able to deal with all environments. Unfortunately organism was still far from perfection… After 25 years doctor Natasha Bazukin finally found out the way to make the creature indestructible… She put into its DNA chain another “empty gene”, 50th gene – gene of excellence.

Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.