Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
PoxNora [SET5]
!JakkaS | rysunek / fantasy

Ilustracje do gry PoxNora.: http://www.poxnora.com
Jeszcze jeden zestaw szkiców i finalny art.Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.