Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Łza
!kroolikster | poezja / wiersz wolny

Magdalena Agata fioletowe
ma od jagód dłonie

wdrapaliśmy się na szczyt
góry stąd podziwamy gotyckie
kościoły i jesteśmy kościołem
najbardziej strzelistym osiadłą arką
z której zapomniano wyprowadzić zwierzęta

Magdalena Agata przymyka
powieki

pod słońce dostrzegam
gołębia gdy blade wargi
obejmują owoc całe
morze lśni na jego skrzydle
ostatnią kroplą


Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.