Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
k.k.k.
!grzegorz8smy | poezja / wiersz wolny

sztuczne kwiaty
pachną jak kobiety
niepotrafiące kochać


Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.