Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Wilno 2
!minh | rysunek / architektura

Druga praca z serii plener w Wilnie

Praca Plenerowa
Akwarela
Format 42x56cmPrzypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.