Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
ul. Jasna
!tomaszjakubowski | fotografia / scenerie

** NIE ZEZWALAM NA UZYTEK BEZ MOJEJ ZGODY. SZCZEGOLNIE DO BLOGOW. **.Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.