Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
subsydia na suicydia
!grzegorz8smy | poezja / wiersz wolny

nadmiernia
mi ranem
ochota
znad lustrem
z maszynką
w ręku
wygolić zęby
do dziąseł
wyszczerzyć
podbrwia na oścież
i krzyknąć
mi prosto do ucha
że chociaż wciąż
mówię
nie słucham


Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.