Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
foka w twarz!
!OjciecRene | rysunek / komiks

przyszłość polskiej kinematografii:D-->http://www.youtube.com/user/fokawtwarz

perfidna reklamaPrzypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.