Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Baphomet
!bullsik | rysunek / wizje

Na początku chciałem przedstawić swoją wizję greckiego Pana, lecz szybko zmieniłem zdanie, gdy odkryłem pewne jego powiązania z Bafometem.
Bafomet (spolszczenie od Baphomet) to pogańskie bóstwo, które było ponoć czczone przez Templariuszy (a przynajmniej tak zeznali podczas Inkwizycji). W XIX wieku Bafomet został przeinterpretowany przez okultystę Eliphasa Lévi'ego, który opisał go jako postać o głowie i nogach kozła, z pentagramem na czole, który symbolizuje światło i perfekcję. Atrybuty kozła pochodzą zapewne od greckiego Pana lub jeszcze wcześniej - chrześcijanie identyfikowali Pana (oraz inne bóstwa "pogańskie" ) ze złem i dlatego jego wygląd stał się dla nich odzwierciedleniem Diabła. Zrezygnowałem z koziej głowy, pozostawiając jednak rogi, aby mój Bafomet nie zatracił swojego "diabelskiego" wyglądu.
Jego ręce ułożone są w hermetycznym geście, wskazując na biały i czarny księżyc, symbol dwóch sefirotów ze starożytnego Drzewa Życia. Potraktowałem to bardziej wprost i narysowałem symbolicznie owe dwie sfery - Chesed i Gevurah (ich nazwy podałem w hebrajskim). Oznaczają one miłosierdzie i sprawiedliwość - cechy judaistycznego Boga, którego należy kochać, lecz również się go obawiać. Miłosierdzie łączy się z miłością, a sprawiedliwość z wolą. Miłość i wola to dwie najważniejsze sfery w okultystycznej filozofii Aleistera Crowleya, w której również mamy do czynienia z Bafometem.
Pomiędzy rogami Bafometa świeci się "płomień inteligencji", co można skojarzyć z Lucyferem, jako, że Lucyfer to "ten, który przynosi światło" (światło w sensie mądrość, wiedzę). Płomień inteligencji to obraz duszy, która wyrywa się z materii, lecz jest do niej nadal przywiązana.
Laska, która znaduje się pomiędzy nogami Bafometa to mityczny Kaduceusz. Symbolizuje równowagę przeciwieństw oraz nieskończoność i życie wieczne. Na moim obrazku sugeruje również wzwód, Paniczny symbol płodności i życiodajności. Kobiece piersi to symbol prawdawnej androgyniczności, jedności pierwiastka męskiego i żeńskiego, symbolizującej ludzkość samą w sobie.

Hebrajski napis na dole obrazka, to grecka "Sophia", mądrość. Hugh Schonfield dowodzi, że imię Bafomet (Baphomet) powstało poprzez użycie szyfru AtBash (podstawianie pierwszej litery hebrajskiego alfabetu za ostatnią, drugiej za drugą od końca, itd.). Baphomet przeinterpetowany przez ten szyfr staje się czymś co można interpretować jako "Sophia", czyli mądrość (złoty napis na dole jest właśnie hebrajską wersją greckiego słowa "sophia" ). Sophia może być równie dobrze interpretowana jako starożytny Logos - Słowo, emanacja Boga poprzez kreację, rozum, atrykulacja zasady świata (W Biblii Jezus jest również nazywany Logosem).
Inną ciekawą rzecz podaje Lévi: imię Baphomet czytane wspak to "Tem. ohp. Ab", co według Lévi'ego może być czytane jako "templi omnium hominum pacis abbas", czyli "Opat świątyni pokoju wszystkich ludzi" - co nawiązuje prawdopodobnie do samych Templariuszy.

Dziś Bafomet jest kojarzony z Kościołem Szatana, który za swój symbol przyjął kozią głowę wpisaną w odwrócony pentagram.

Ołówek, akwarele i Photoshop.
Za punkt wyjścia posłużyła mi wizualna interpretacja dokonana przez Lévi'ego: http://www.coranix.com/102/baphomet.jpg
Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.