Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Niflheim-boy
!OjciecRene | rysunek / komiks

oto mix Hellboya i Thorgala,Nilfheim-boy!!!czyli Hellboy Mignoli w realiach Thorgala Rosińskiego i Van Hamme...

pomysł nie dawał mi spokoju przez długi czas,no to co?no to siup!

Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.