Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Player II
!tomaszjakubowski | fotografia / ludzie

** NIE ZEZWALAM NA UZYTEK BEZ MOJEJ ZGODY SZCZEGOLNIE DO BLOGOW. **Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.