Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
zabawy ptaszkiem
!surpiko | rysunek / komiks

w ramach promocji Tkachozowego Maszina - > http://www.digart.pl/aktualnosci/4315/Maszin_nowy_zin_komiksowy.html
polecam dziś Państwu zabawy ptaszkiem.
Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.