Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
DaDa BoMB
!ambasadada | projekty / kolaż

DaDa nie zdechnie!,
dopóki nie wybuchną wszystkie podłożone przez nas ładunki!Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.