Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Pocieszenie
!Wersalka | rysunek / inne

* technika: tempera tusz
* podobrazie: karton
* rok: 2009
* wymiary: 18 × 19 cm
(ino zdjęcie zamiast skanu)
Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.