Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
croc za krokiem..
!grzegorz8smy | projekty / kolaż

co croc hak krokiem rok za krokiem..

[ackerman'skie tło śródtytłane przekrojowo]Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.