Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
projekt Chopin
!chazme718 | malarstwo / graffiti

Projekt Chopin
Chazme , Pan Sepeusz , EloMelo
okolo 50m x 3m
ihaaaa!...Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.