Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Parada Żaglowców
!minh | rysunek / architektura

Akwarela wykonana w Hensingorze (Dania) podczas 3-dniowej Parady Żaglowców. W tle widac zamek Kronborg (zamek Hamleta), najpiękniejszy renesansowy zamek w całej północnej Europie.

Praca Plenerowa
Akwarela
42x56cmPrzypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.