Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
Polska czyli nigdzie
!ambasadada | projekty / kolaż

nie uderzam w tony patriotyczne, a raczej nawiązuję do sztuki Jarry'ego, który umieścił akcję swej sztuki "Król Ubu" w Polsce, "czyli nigdzie"

[collage zniszczony, brudny i brzydki]Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.