Poprzedni digart tego użytkownika Wszystkie digarty tego użytkownika Następny digart tego użytkownika
95 BIff
!bulka | grafika / ilustracja





żebym nie zapomniał: Biff w radiu, na płycie, w trasie i w ilustracji... czekidałeet



Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autora
podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 3.